در دنیای امروز هر چیزی هزینه و قیمتی دارد...
قیمت بمب گذاری در ایران چقدر است؟
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده ایم؟

از شرق تا غرب و شما تا جنوب...
 در آتش ناامنی و تروریسم می سوزد..
 دامنه آتش حتی دامن غرب را هم گرفته..
اتحادیه اروپا با تمام غرورش در منجلاب خودساخته غوطه ور شده...

آیا تروریست‌های وهابی دلشان به بچه های شیعه می سوزد؟...
نه، هرگز...
امنیت ... آری امنیت در ایران عالی است ولی هزینه دارد...
سورتحساب هزینه های امنیت را خانواده های سربازان وزارت اطلات، سازمان اطلاعات سپاه و علی الخصوص نیروی قدس سپاه با خون عزیزان خود می پردازند تا ایران عزیز ما جزیره امنی باشد در دریای آتش و خون...

ما که شبها آسوده سر بر بالش می گذاریم نتیجه بی خوابی های سردار سلیمانی و سربازان شب بیدارش است... حاصل خون شهداست. ...
عزت ایرانی به قیمت خون عزیزان بدست آمده...
عزت ایرانی را عزیز بداریم...