قسمت ویژه فرماندهی بسیج دانشجویی دانشگاه آیت الله حائری میبد.