از طریق فرم زیر می توانید با واحد فاوا بسیج دانشحویی دانشگاه ایت الله حائری میبد تماس بگیرید.