حرم امام حسین علیه السلام

پیچیده شمیمت همه جا ای تنٍ بی‌سر
چون شیشه عطری که درش گم شده باشد